Crafting – Rôzne

Názov

Ingrediencie

Vstup -> Výstup

Využitie

Minerals
(Minerály)
Iron Block
/ Gold Block
/ Diamond Block
/ Lapis Lazuli Block
Rozloží bloky hornín/nerastov/farbív späť na pôvodnú surovinu.
Painting
(Obraz)
8x Wooden Sticks (Drevené palice)
+ Wool (Vlna)
Po umiestnení na vertikálnu plochu vytvorí obraz veľkosti od 1×1 po 4×4 s náhodným motívom.
Sign
(Tabuľka)
6x Wooden Planks (Drevené dosky)
+ Wooden Stick (Drevená palica)
Zobrazuje text zadaný hráčom.
Ladder
(Rebrík)
7x Wooden Sticks (Drevené palice) Umožnuje vertikálny pohyb.
Paper
(Papier)
3x Sugar Cane
(Cukrová trstina)
Používa sa na tvorbu máp a kníh
Book
(Kniha)
3x Paper (Papier) Používa sa na tvorbu poličiek s knihami.
Fence
(Plot)
6x Wooden Sticks (Drevené palice) Tvorí bariéru, ktorá sa nedá preskočiť.

Hráčom / mobom sa javí ako 1.5 bloku vysoký, avšak pre ostatné bloky je vysoký len 1 blok.

Pavúky a Pavúčí jazdci ho vedia preliezť (aj viac plotov navrstvených na sebe).

Bed
(Posteľ)
3x Wool (Vlna)
+3x Wooden Planks (Drevené dosky)
Používa sa na zmenu času z ľubovoľnej nočnej hodiny na svitanie.

V Multiplayeri posunie čas iba ak si do postelí ľahnú všetci hráči v danom svete.