Příkazy

Pro všechny hráče:

Základní příkazy:
/register <heslo> <heslo> = Registrace
/login <heslo> = Přihlášení
/changepassword <staré_heslo> <nové_heslo> = Změna hesla.
/help = Vypíše seznam příkazů pro hráče
/list = Zobrazí aktuálně přihlášené hráče.
/pos = Vaše pozice na mapě
/spawn = Teleport na hlavní spawn ve hře
/sethome = Nastavení vašeho domu
/home = Teleport domů
/lockette <číslo> <hráč> = Přidá dalšího hráče na Private tabulku (číslo značí řádek odshora)

Zprávy ve hře:
/msg <hráč> <text> = Napsaní soukromé zprávy hráčovi
/r <text> = Rychlá odpověď´d na soukromou zprávu
/helpop <text> = Dotaz členům OP týmu
/mail send <hráč> <text> = Zašle textovou zprávu hráči (i nepřihlášenému)

Peníze (scorpióny):
/money = Výpíše kolik peněz máte u sebe
/money pay <hráč> <částka> = Odešle zvolenou částku peněz hráčovi
Aréna:
/ma arenas = Vypíše seznam arén
/ma join <aréna> = Vstup do zvolené arény
/ma leave = Odchod z arény
Úlohy (questy):
/q list = Vypíše seznam úloh
/q give = Začátek úlohy
/q done = Dokončení úlohy
/q drop = Konec úlohy bez dokončení
/q task = Znovu vypíše zadání úlohy
/q stats = Vypíše vaši statistiku úloh
/q info = Vypíše informace o úloze
/q help = vypíše celkový seznam příkazů

Navíc příkazy pro VIP hráče:

/setwarp <název> = Nastavení vašeho místa warpu
/warp <název> = Teleport na dané místo
/delwarp <název> = Smazání daného srpu
/tpa <hráč> = Teleport k hráči
/tpaccept = Povolení hráče k teleportu k vám
/heal = Doplní zdraví
/feed = Zažene hlad
/stack = Všechny věci v inventáři automaticky složí do stacků
/ci = Vymaže inventář
/back = Teleport na předešlé místo úmrtí
/ignore <hráč> = Ignoruje (nezobrazuje) zprávy od hráče
/afk = Ukáže všem ve hře, že jste nepřítomný
/kit vip = Obdržíte 1x za týden brnění Chainmail armor

Navíc příkazy pro VIP-PLUS hráče:

/fly = Zapne/Vypne létání